Historia


Państwowy Dom Dziecka w Porszewicach powstał w 1947 roku z inicjatywy władz oświatowych w Łasku i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi. Zorganizowany został w sześciu budynkach. Trzech drewnianych i trzech murowanych, które do 1945 roku stanowiły własność łódzkich fabrykantów pochodzenia niemieckiego. W 1947 roku w jednym budynku murowanym, który był w najlepszym stanie technicznym – obecna Zgoda” zamieszkiwało trzydzieścioro dzieci. Były to sieroty pozbawione opieki rodzicielskiej w czasie okupacji hitlerowskiej. Pierwszym kierownikiem domu dziecka był p. Władysław Knocha. To on zorganizował i przystosował dom do zamieszkania przez dzieci. Do pomocy miał trzech wychowawców i trzech pracowników obsługi. Ze względu na wzrost liczby dzieci zaszła konieczność zagospodarowania następnych budynków na pomieszczenia dla wychowanków. Najpierw zajęto budynek murowany, obecne Orlęta”. W drewnianym zwanym Jaskółką” urządzono szpitalik, w Jutrzence” zamieszkał kierownik placówki i wychowawcy. W 1950 roku w domu przebywało już 110 dzieci. Ponieważ poszczególne budynki były od siebie oddalone od ok. 300 do 800 m i rozmieszczone w lesie, zaszła konieczność nadania im nazw, aby ułatwić orientację gdzie, kto mieszka i co się w danym budynku mieści. Rozpisany został wśród wychowanków konkurs z nagrodami i w ten sposób poszczególne wille” otrzymały nazwy aktualne do dziś tj. Zgoda”, Orlęta”, Lipy”, Jaskółka” i Jutrzenka”. Do 1960 roku jednym środkiem lokomocji, którym dowożono żywność, dzieci do lekarza, wszystkie artykuły potrzebne do funkcjonowania placówki był zaprzęg konny. W 1972 roku rada Gminy Pabianice oraz Kuratorium w Łodzi postanowiły rozpocząć budowę nowych obiektów mieszkalnych. Na skutek wielu trudności budowa trwała do 1979 roku. W tym właśnie roku zostały zasiedlone dwa pawilony. Warunki dzieci zmieniły się diametralnie – pokoiki są czteroosobowe, w każdej grupie jest szatnia, łazienka i wszystko, co potrzebne dziecku do normalnego życia. Obecne warunki wychowanków zbliżone są do warunków dzieci z normalnych przeciętnych rodzin. W 1980 roku zasiedlony został trzeci pawilon, a w 1982 roku oddano do użytku nową stołówkę, kuchnię wraz zapleczem i magazyny. We wrześniu 2001 roku Rada Powiatu Pabianickiego przekazała Domowi Dziecka w Porszewicach w użytkowanie budynek w Pabianicach przy ulicy Sejmowej 2, po dawnej bursie szkolnej. W budynku tym utworzono 2 grupy wychowawcze, w których mieszka 38 wychowanków. W latach 2003- 2004 został przeprowadzony kapitalny remont budynków znajdujących sie w Porszewicach. Polegał na wymianie wszystkich okien,, dociepleniu budynków, położeniu nowych kolorowych tynków, oraz wymianie starej zużytej kotłowni koksowej, na nową ekologiczną kotłownię gazową. Ze względu na nasze malownicze położenie (teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich)w połowie 2003 roku, została wybudowana i oddana do użytku oczyszczalnia ścieków. Od 2004 roku wodę podgrzewa nam słońce, poprzez zainstalowane na dachu jadalni kolektory słoneczne. Inwestycje w latach 2003 – 2004 udało nam się wykonać dzięki pomocy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pabianicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w 2004 roku, kupiliśmy samochód osobowy marki Opel Vivaro, co znacznie ułatwiło transport naszych wychowanków do szkół i różnych instytucji.
Opracował: Arkadiusz Janicz