MONITORING WIZYJNY !

Informujemy, że na terenie Centrum Administracyjnego w Porszewicach Porszewice 18E 95-200 Pabianice funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018r.

Wchodząc na teren obiektu Centrum Administracyjnego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku
  z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Centrum Administracyjnego.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.

 3. Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby zatrudnione w Centrum Administracyjnym i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa na terenie Centrum Administracyjnego.

 4. Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie Centrum Administracyjne
  w Porszewicach
  Porszewice 18E 95-200 Pabianice

 5. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji tj. 14 dni.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

 9. Wejście na teren Centrum Administracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  w systemach informatycznych Centrum Administracyjnego.

 11. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Centrum Administracyjnego Pana Tomasza Więckowskiego za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconusulting.pl lub nr tel. 693 337 954.